Oferta dla franczyzy

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek
w Polsce i zachęcam do współpracy z nami
na zasadach franczyzy.


Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych.
"Pomarańczowe" apteki są coraz lepiej rozpoznawane przez mieszkańców dużych i małych miast na terenie całej Polski.

FANCZYZA DOZ – JAK ROZUMIEMY TEN BIZNES

Franczyza to własny biznes oparty na cudzym, sprawdzonym pomyśle. To rodzaj współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami, w której Franczyzodawca udostępnia swoje know-how oraz markę, a w zamian pobiera opłatę od Franczyzobiorcy.

Każdy franczyzowy biznes wymaga zaangażowania ze strony Franczyzobiorcy oraz ciągłego przekazywania wiedzy ze strony Franczyzodawcy.

1.Franczyza w DOZ

Jak rozumiemy franczyzę w DOZ?

Franczyza w DOZ to własny biznes oparty na sprawdzonym pomyśle.

Współpraca polega na udostępnieniu naszego know-kow oraz marki Dbam o Zdrowie w zamian za opłatę franczyzową.

Nasze wartości we współpracy z franczyzobiorcami

 • Zaangażowanie – narzędzia udostępnione przez franczyzodawcę zapewniają pełną satysfakcję ze współpracy
 • Zaufanie – wspólne działania pomagają realizować misji farmaceuty oraz poprawiają wynik finansowy apteki.
 • Współpraca – współdziałanie między franczyzobiorcą a DOZ jest kluczem w budowaniu efektywnego systemu franczyzowego.
 • Szacunek dla partnera biznesowego – wzajemne zrozumienie potrzeb daje gwarancje długotrwałej współpracy.

Partnerska współpraca

 • Menadżer Mikrorynku

Osoba dedykowana do współpracy z apteką z ramienia DOZ, do jej zadań należy:

 • wsparcie w analizie raportów dotyczących sprzedaży,
 • wsparcie w zakresie poziomu jakości obsługi pacjenta,
 • wsparcie w zakresie merchandisingu,
 • szkolenie z narzędzi sprzedażowych udostępnionych przez DOZ,
 • pomoc w doborze produktów sprzedażowych strefie impulsowej,
 • pomoc w optymalizacji kosztów.

Rada Franczyzobiorców

W jej skład wchodzą właściciele aptek franczyzowych, do ich zadań należą:

 • reprezentowanie franczyzobiorców wobec DOZ S.A.
 • konsultacje rozwiązań mających na celu efektywniejsze zarzadzanie siecią franczyzową.

2.Oferta współpracy

Korzyści

 • Posiadanie silnej i rozpoznawalnej marki Dbam o Zdrowie.
 • Sprawdzony i dochodowy biznes
 • Wiarygodny dostawca – PGF
 • System premii od sprzedaży dedykowany franczyzobiorcy
 • Narzędzia sprzedażowe takie jak: strefy promocji sprzedażowych, akcje marketingowe, ekspozycja produktów (visual merchandising)
 • Wpływ na rozwój oferty frnaczyzowej dzięki Radzie Franczyzobiorców
 • Udział w szkoleniach indywidualnych oraz grupowych z zakresu obszarów związanych z funkcjonowaniem franczyzy oraz standardów obsługi i zarządzania personelem
 • Zmniejszenie kosztów w aptece dzięki atrakcyjnym cenom wynegocjowanym dla całej grupy na usługi dodatkowe.
 • Wsparcie merytoryczne w postaci:
  • Podręcznika operacyjnego franczyzobiorcy
  • Opiekuna z ramienia DOZ – Menedżera Mikrorynku
  • Platformy internetowej wspomagającej komunikację
  • Biuletynu informacyjnego
  • Badania Tajemniczego Pacjenta, dzięki czemu franczyzobiorcy mają wiedzę na temat postrzegania apteki oczami zwykłego pacjenta.
 • Etapy rekrutacji / proces uruchomienia apteki

1. Rozmowa właściciela apteki z przedstawicielem DOZ nt. franczyzy – spotkanie w celu przedstawienia i omówienie oferty franczyzowej.

2. Weryfikacja kontrahenta – po omówieniu oferty przedstawiciel DOZ przygotowuje wniosek, na podstawie którego, podejmowana jest decyzja o przyłączeniu apteki do sieci DOZ.

3. Podpisanie umowy franczyzowej - formalne przystąpienie do sieci franczyzowej DOZ

4. Szkolenie z narzędzi DOZ – przedstawiciel DOZ przekazuje właścicielowi oraz personelowi wiedzę z zakresu wszystkich dostępnych narzędzi funkcjonujących w ramach systemu Franczyzowego.

5. Uruchomienie apteki we franczyzie – pełne włączenie apteki franczyzowej do sieci następuje po przeprowadzeniu szkolenia z narzędzi DOZ, wdrożeniu standardów komunikacji marketingowej z pacjentem oraz wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Czego oczekujemy od franczyzobirocy?

 • Zaangażowania w projekt franczyzowy.
 • Dbania o wizerunek marki.
 • Realizacji standardów jakościowych franczyzodawcy.
 • Wykonania wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Dostosowania standardów sieci, np. likwidacja szyb na ekspedycji.
 • Udziału w akcjach marketingowych.
 • Zaangażowania w akcje promocyjne organizowane np. w strefie przykasowej.
 • Wykorzystania narzędzi sprzedażowych.
 • Udziału w spotkaniach i szkoleniach.
 • Lojalności zakupowej u wskazanych dostawców.

3.Pewność działania

Apteki Dbam o Zdrowie jako pierwsza sieć farmaceutyczna dołączyły do Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Do organizacji mogą przystąpić franczyzodawcy, którzy spełniają wysokie standardy działalności i respektują zasady etyki w biznesie. Przynależność do POF jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności organizatora systemu.

4.Udział w biznesie o dużej skali

 • 3 mln – liczba pacjentów, do których kierujemy indywidualne oferty specjalne
 • 45 tys. – roczna wartość rabatów z promocji DOZ uzyskiwanych przez franczyzobiorcę
 • 3 tys. – miesięczna liczba produktów w promocjach DOZ
 • + 10% - apteki korzystające z naszych narzędzi mają większy obrót niż rynek
 • + 5% - udział rabatów OTC i RXn vs zakup w hurtowni (dodatkowe warunku handlowe DOZ)
 • +1,3% - wynik na współpracy (przychody – koszty)

FAQ

1. Dlaczego warto przystąpić do systemu franczyzowego Dbam o Zdrowie?

 • ponieważ, oferujemy system oparty na doświadczeniu w prowadzeniu aptek największej sieci w Polsce
 • ponieważ, pomagamy skutecznie budować przewagę konkurencyjną na rynku
 • ponieważ, efekt skali pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków z producentami

2. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wymagań i regulacji prawnych związanych z prowadzeniem apteki?

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania apteki znajdują się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i w rozporządzeniach do ustawy. Natomiast szereg informacji praktycznych na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych.

Link na stronę Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i wybranych rozporządzeń Ministra Zdrowia. www.departamenty.gif.gov.pl/120

3. Jaką powierzchnię musi mieć lokal w którym będzie prowadzona działalność apteczne?

Minimalna wymagana powierzchnia lokalu to 100m2.

4. Czy muszę mieć wykształcenie farmaceutyczne aby zostać franczyzobiorcą Dbam o Zdrowie?

Właściciel apteki, czyli franczyzobiorca nie musi posiadać wykształcenia farmaceutycznego ale konieczne jest zatrudnienie magistra farmacji z minimum 5 letnim stażem na stanowisku kierownika apteki.

5. Czy muszę prowadzić działalność gospodarczą aby uruchomić aptekę?

Tak, powinien Pan/Pani prowadzić już działalność gospodarczą zanim złoży wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o wydanie koncesji. Prawo do uzyskania zezwolenia/koncesji na prowadzenie apteki ma osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

6. Jaki jest koszt inwestycji otwarcia apteki pod szyldem Dbam o Zdrowie zakładając, że posiadam swój lokal o wymaganej powierzchni?

Koszt inwestycji jest zawsze powiązany z wielkością lokalu. Każda inwestycja wymaga indywidualnego przeliczenia.

7. Prowadzę już swoją aptekę i chciałbym współpracować z DOZ na zasadzie franczyzy. Jakie muszę ponieść koszty?

Jeśli prowadzi już Pani / Pan swoją aptekę wówczas poniesione zostaną jedynie koszty adaptacyjne związane z wdrożeniem standardów Dbam o Zdrowie. Koszty te są uzależnione od wielkości i stanu technicznego lokalu i wymagają indywidualnego przeliczenia.

8. Czy jest opłata wstępna jaką należy ponieść w związku z przystąpieniem do sieci DOZ?

W systemie franczyzowym Dbam o Zdrowie nie ma opłaty wstępnej za przystąpienie do sieci.

9. Jak zorganizowana jest logistyka dostaw towaru?

Podpisuje Pani / Pan umowę handlową ze wskazaną przez DOZ hurtownią.

10. Co otrzymuję w ramach współpracy franczyzowej DOZ?

W ramach współpracy franczyzowej DOZ otrzymuje Pan / Pani:

 • Możliwość korzystania z silnej i rozpoznawalnej marki
 • Atrakcyjny system premiowy uzależniony od realizacji założeń programu
 • Narzędzia sprzedażowe
 • System szkoleń ze standardów obsługi i z zarządzania personelem
 • Wsparcie ze strony Menedżera Mikrorynku (przedstawiciela DOZ) do bieżącej współpracy
 • Narzędzia IT wspomagające franczyzobiorcę
 • Narzędzia realizujące misje farmaceuty
 • Wsparcie w postaci komunikacji marketingowej
 • Wiarygodnego dostawcę
 • Najlepsze narzędzia pozwalające na skuteczną pracę z pacjentem


Chcesz do nas dołączyć, dowiedzieć się więcej, napisz: franczyza@doz.pl

Ostatnia aktualizacja 18.07.2016 11:04 | Pobierz jako plik PDF